J Ricko

* HD-röntgad med A-höfter
* 1:a pris på jaktprov
* 2:a pris på utställning
*Godkänd på björnhundsprov i Orsa Björnpark
* Marcus har skjutit 7 stycken björnar för Zack
_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________

STAMTAVLA

S26011/2002
J
Ricko
S34012/98
SE J(LÖ)CH
Vass
S10650/98
INT UCH NO V-00 NORD JCH NORD UCH
Nissas Foni
SF27610/90
FI JCH FI UCH SE JCH SE UCH
Palavarin Kötti
SF04129/90
FI JCH FI UCH FI V-91 SE JCH SE UCH
Hirmukorven Tuija
S48118/93
Sotbergets Dixi
S30878/85
SE JCH
Jakamors Tom
S39966/87
SE JCH
Högartorpets Alja
S54491/95
Alice
S58599/91
SE JCH
Ajak
S57348/82
J
Täckeråkers Butter
S38600/89
Fröjdbackens Greja
S48600/92
Orrnäsets Ritsa
S21685/87
SE JCH SE UCH
Svart Klippens Ante
S18700/88
J
Orrnäsets Rajsa